Springe direkt zu Inhalt

Deputies

Professors

Kirill Bolotin
Louisa Reissig
Jan Behrends
Johannes Reuther
Holger Dau
Joachim Heberle


Academic staff

Christian Lotze
Nils Bogdanoff


Other staff members

Martin Rust
Jörg Behrmann


Students

Benjamin Ünzelmann
Chantal Müller