Springe direkt zu Inhalt

Coordination

Prof. Dr. Wolfgang Kuch

Coordinator of the Master's Program

Prof. Dr. Kirill Bolotin

Quantum nanoelectronics of 2D materials @ FU Berlin

Prof. Dr. Martin Weinelt

Dean